Pārlekt uz galveno saturu

Ūdens resursu ilgtspējīga izmantošana tūrisma attīstībai Latvijas-Krievijas robežpilsētās- Rēzeknē un Ostrovā (Sticky urban areas)

logo

Projekta numurs: LV-RU-017

Struktūrvienības kods: INT11 

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Rēzeknes pilsētas dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Programmas mājas lapa: www.latruscbc.eu

 

Projekta gaitā vietējie tūrisma dalībnieki saņems apmācības mārketingā, sadarbībā (klasteru veidošanā), tūrisma attiecībās ar ilgtspējīgu pārvaldību un dabas resursiem. Projekta partneri izstrādās pētījumus par ūdens baseiniem Rēzeknē un Ostrovā, izveidos materiālus ilgtspējīgiem ūdens krastmalu tūrisma maršrutiem.

Iestādes loma projektā: projekta partneris

Sadarbības partneri: Rēzeknes pilsētas dome, Ostrovas rajona administrācija, Pleskavas valsts universitāte

Projekta uzsākšanas datums: 06/01/2019

Projekta beigu datums: 05/03/2021

Projekta mērķis: pārveidot pilsētu ūdens resursus Rēzeknē un Ostrovā par ilgtspējīgāku un pievilcīgāku vietu to iedzīvotājiem un apmeklētājiem, saglabājot līdzsvaru starp sociālajiem, ekonomiskajiem un vides faktoriem.

Plānotās aktivitātes un rezultāti: tiks izstrādāta integrēta dabas resursu pārvaldības rokasgrāmata un kopīga pārrobežu pieeja integrēto dabas resursu pārvaldības studiju procesam. Tiks veikti uzlabojumi divu ūdenskrātuvju krastos, kas pozitīvi ietekmēs apmeklētāju skaita palielināšanos uzlabotajos Programmas teritorijas dabas objektos.

Projekta budžets: kopējais projekta budžets ir 621 021,77 EUR. Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ir 558 919,59 EUR.

Projekta vadītāja: Daiga Skujāne, daiga.skujane@llu.lv

 

Pielikums Izmērs
llu_activities_rezekne_09_09_2019_0.pptx 2.85 MB